User Tools

Site Tools


07804-calliostoma-kochi-la-gi

Calliostoma kochi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. kochi
Danh pháp hai phần
Calliostoma kochi
Pallary 1902 [1]
Danh pháp đồng nghĩa

Calliostoma kochi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Pallary P., 1902: Liste des mollusques testacés de la baie de Tanger, Journal de Conchyliologie 50: 1-39, pl. 1
  2. ^ Calliostoma kochi Pallary, 1902. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma kochi tại Wikispecies
07804-calliostoma-kochi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)