User Tools

Site Tools


07807-diodora-sarasuae-la-gi

Diodora sarasuae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Diodorini
Chi (genus) Diodora
Loài (species) D. sarasuae
Danh pháp hai phần
Diodora sarasuae
Espinosa, 1984

Diodora sarasuae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Diodora sarasuae Espinosa, 1984. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Diodora sarasuae tại Wikispecies
07807-diodora-sarasuae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)