User Tools

Site Tools


07819-tricolia-speciosa-la-gi

Tricolia speciosa
Tricolia speciosa 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Phasianellidae
Chi (genus) Tricolia
Loài (species) T. speciosa
Danh pháp hai phần
Tricolia speciosa
(Mühlfeld, 1824)[1]
Danh pháp đồng nghĩa[2]

Tricolia speciosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Phasianellidae.[2]

vùng biển Châu Âu.

Phương tiện liên quan tới Tricolia speciosa tại Wikimedia Commons

07819-tricolia-speciosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)