User Tools

Site Tools


07820-carinastele-kristelleae-la-gi

Carinastele kristelleae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Thysanodontinae
Chi (genus) Carinastele
Loài (species) C. kristelleae
Danh pháp hai phần
Carinastele kristelleae
Marshall, 1988

Carinastele kristelleae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Carinastele kristelleae Marshall, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Carinastele kristelleae tại Wikispecies
07820-carinastele-kristelleae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)