User Tools

Site Tools


07821-calliostoma-kiiense-la-gi

Calliostoma kiiense
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. kiiense
Danh pháp hai phần
Calliostoma kiiense
Ikebe, 1942

Calliostoma kiiense là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma kiiense Ikebe, 1942. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma kiiense tại Wikispecies
07821-calliostoma-kiiense-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)