User Tools

Site Tools


07823-pupillaea-aperta-la-gi

Pupillaea aperta
Mantled keyhole limpet at Lorry Bay PB092330.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Fissurellideini
Chi (genus) Pupillaea
Loài (species) P. aperta
Danh pháp hai phần
Pupillaea aperta
(G.B. Sowerby I, 1825)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Fissurella aperta G.B. Sowerby I, 1825
  • Fissurellidea aperta (G.B. Sowerby I, 1825)

Pupillaea aperta, common name the mantled keyhole limpet, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Pupillaea aperta (G.B. Sowerby I, 1825). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Pupillaea aperta tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Pupillaea aperta tại Wikimedia Commons

07823-pupillaea-aperta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)