User Tools

Site Tools


07824-diodora-rueppellii-la-gi

Diodora rueppellii
Diodora ruepellii 001.jpg

Diodora ruepellii

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Diodorini
Chi (genus) Diodora
Loài (species) D. rueppellii
Danh pháp hai phần
Diodora rueppellii
(G.B. Sowerby I, 1835)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Diodora rueppellii, common name the Rüppell's keyhole limpet, là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  • 6 Liên kết ngoài
  1. ^ a ă Diodora ruepellii (G.B. Sowerby I, 1835). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.

Phương tiện liên quan tới Diodora rueppellii tại Wikimedia Commons

07824-diodora-rueppellii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)