User Tools

Site Tools


07835-calliostoma-katsunakamai-la-gi

Calliostoma katsunakamai
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. katsunakamai
Danh pháp hai phần
Calliostoma katsunakamai
Kosuge, 1998
Danh pháp đồng nghĩa

Calliostoma (Kombologian) katsunakamai Kosuge, 1998

Calliostoma katsunakamai là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo

Chúng phân bố ở Ấn Độ Dương và ở Thái Bình Dương Ocean dọc theo Nhật Bản và Sumatra

  1. ^ Calliostoma katsunakamai Kosuge, 1998. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma katsunakamai tại Wikispecies
07835-calliostoma-katsunakamai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)