User Tools

Site Tools


07836-carinastele-jugosa-la-gi

Carinastele jugosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Thysanodontinae
Chi (genus) Carinastele
Loài (species) C. jugosa
Danh pháp hai phần
Carinastele jugosa
Marshall, 1988

Carinastele jugosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Carinastele jugosa Marshall, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Carinastele jugosa tại Wikispecies
07836-carinastele-jugosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)