User Tools

Site Tools


07837-calliotropis-gemmulosa-la-gi

Calliotropis gemmulosa
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. gemmulosa
Danh pháp hai phần
Calliotropis gemmulosa
(A. Adams, 1860)
Danh pháp đồng nghĩa
  • Calliotropis (Adamsenida) gemmulosa (Adams, A., 1860)
  • Trochus (Margarita) gemmulosa A. Adams, 1860 (original combination)

Calliotropis gemmulosa là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo

Loài này có kích thước dài tới 5mm.

Loài này chủ yếu ở ngoài bờ biển Nhật Bản và Philippines.

  1. ^ Calliotropis gemmulosa (A. Adams, 1860). World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis gemmulosa tại Wikispecies
07837-calliotropis-gemmulosa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)