User Tools

Site Tools


07844-danilia-weberi-la-gi

Danilia weberi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Danilia
Loài (species) D. weberi
Danh pháp hai phần
Danilia weberi
Schepman, 1908

Danilia weberi là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Danilia weberi Schepman, 1908. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
07844-danilia-weberi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)