User Tools

Site Tools


07848-carinastele-coronata-la-gi

Carinastele coronata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Thysanodontinae
Chi (genus) Carinastele
Loài (species) C. coronata
Danh pháp hai phần
Carinastele coronata
Marshall, 1988

Carinastele coronata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Carinastele coronata Marshall, 1988. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Carinastele coronata tại Wikispecies
07848-carinastele-coronata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)