User Tools

Site Tools


07858-pachydermia-chi-c-bi-n-la-gi

Pachydermia
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Neomphalidae
Chi (genus) Pachydermia
Warén & Bouchet, 1989[1]

Pachydermia là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Neomphalidae.[2]

Mục lục

  • 1 Các loài
  • 2 Chú thích
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài

Chi này gồm có các loài sau:

  • Pachydermia laevis Warén & Bouchet, 1989[3]
  • Pachydermia sculpta Warén & Bouchet, 1993[4]
  1. ^ Warén & Bouchet (1989). Zool. Scr. 18(1): 75.
  2. ^ Pachydermia Warén & Bouchet, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Pachydermia laevis Warén & Bouchet, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Pachydermia sculpta Warén & Bouchet, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
07858-pachydermia-chi-c-bi-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)