User Tools

Site Tools


07860-cantharidus-bisculptus-la-gi

Cantharidus bisculptus
Cantharidus bisculptus 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Cantharidus
Loài (species) C. bisculptus
Danh pháp hai phần
Cantharidus bisculptus
E.A. Smith, 1906
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Calliostoma bisculptum E.A. Smith

Cantharidus bisculptus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo

Chúng phân bố ở Ấn Độ Dương dọc theo Mozambique.

  1. ^ a ă Cantharidus bisculptus E.A. Smith. World Register of Marine Species, truy cập 30 tháng 10 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Cantharidus bisculptus tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Cantharidus bisculptus tại Wikimedia Commons

07860-cantharidus-bisculptus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)