User Tools

Site Tools


07863-diodora-philippiana-la-gi

Diodora philippiana
Diodora philippiana001.jpg

Diodora philippiana

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Diodorini
Chi (genus) Diodora
Loài (species) D. philippiana
Danh pháp hai phần
Diodora philippiana
(Dunker, 1846)

Diodora philippiana là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Diodora philippiana (Dunker, 1846). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Diodora philippiana tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Diodora philippiana tại Wikimedia Commons

07863-diodora-philippiana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)