User Tools

Site Tools


07873-planorbidella-la-gi

Planorbidella
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Neomphalidae
Chi (genus) Planorbidella
Warén & Bouchet, 1993[1]

Planorbidella là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Neomphalidae.[2]

Các loài trong chi Planorbidella gồm có:

  • Planorbidella depressa Warén & Bouchet, 1993[3]
  • Planorbidella planispira (Warén & Bouchet, 1989)[4]
  1. ^ Warén & Bouchet (1993). Zoologica Scripta 22(1): 35.
  2. ^ Planorbidella Warén & Bouchet, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Planorbidella depressa Warén & Bouchet, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Planorbidella planispira (Warén & Bouchet, 1989). World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
07873-planorbidella-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)