User Tools

Site Tools


07874-gabrielona-la-gi

Gabrielona
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Phasianelloidea
Họ (familia) Phasianellidae
Chi (genus) Gabrielona
Iredale, 1917
Loài điển hình
Phasianella nepeanensis Gatliff & Gabriel, 1908

Gabrielona là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển trong họ Phasianellidae.[1]

Các loài trong chi Gabrielona gồm có:

  • Gabrielona sulcifera Robertson, 1973[2]
  1. ^ Gabrielona Iredale, 1917. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Gabrielona sulcifera Robertson, 1973. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
07874-gabrielona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)