User Tools

Site Tools


07875-calliostoma-zizyphinum-la-gi

Calliostoma zizyphinum
Calliostoma zizyphinum f. laevigata 01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. zizyphinum
Danh pháp hai phần
Calliostoma zizyphinum
(Linnaeus, 1758)
Danh pháp đồng nghĩa[1]

Calliostoma zizyphinum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Phương tiện liên quan tới Calliostoma zizyphinum tại Wikimedia Commons

07875-calliostoma-zizyphinum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)