User Tools

Site Tools


07876-calliostoma-kanakorum-la-gi

Calliostoma kanakorum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. kanakorum
Danh pháp hai phần
Calliostoma kanakorum
Marshall, 2001

Calliostoma kanakorum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  • 5 Liên kết ngoài
  1. ^ Calliostoma kanakorum Marshall, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
07876-calliostoma-kanakorum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)