User Tools

Site Tools


07885-symmetromphalus-la-gi

Symmetromphalus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Neomphalidae
Chi (genus) Symmetromphalus
McLean, 1990[1]

Symmetromphalus là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong họ Neomphalidae.[2]

Các loài trong chi Symmetromphalus gồm có:

  • Symmetromphalus hageni Beck, 1992[3]
  • Symmetromphalus regularis McLean, 1990[4]
  1. ^ McLean (1990). Nautilus 104(3): 79.
  2. ^ Symmetromphalus McLean, 1990. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Symmetromphalus hageni Beck, 1992. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Symmetromphalus regularis McLean, 1990. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
07885-symmetromphalus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)