User Tools

Site Tools


07887-calliostoma-jujubinum-la-gi

Calliostoma jujubinum
Calliostoma jujubinum 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. jujubinum
Danh pháp hai phần
Calliostoma jujubinum
(Gmelin, 1791)[1]
Danh pháp đồng nghĩa

Calliostoma jujubinum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Phương tiện liên quan tới Calliostoma jujubinum tại Wikimedia Commons

07887-calliostoma-jujubinum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)