User Tools

Site Tools


07896-osteopelta-ceticola-la-gi

Osteopelta ceticola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Osteopeltidae
Chi (genus) Osteopelta
Loài (species) O. ceticola
Danh pháp hai phần
Osteopelta ceticola
Warén, 1989

Osteopelta ceticola là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Osteopeltidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Osteopelta ceticola Warén, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.


Bản mẫu:Osteopeltidae-stub

07896-osteopelta-ceticola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)