User Tools

Site Tools


07897-melanodrymiidae-la-gi

Melanodrymiidae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Melanodrymiidae
Salvini-Plawen & Steiner, 1995
Chi (genus)
Salvini-Plawen & Steiner, 1995
Các chi

Xem trong bài.

Melanodrymiidae là một họ động vật chân bụng trong lớp Vetigastropoda (theo Phân loại Động vật chân bụng Bouchet & Rocroi, 2005).

Các chi và loài trong họ Melanodrymiidae gồm:

  • Leptogyra Bush, 1897[1]
  • Leptogyropsis Marshall, 1988[1]
  • Melanodrymia Hickman, 1984 - type genus
  • Xyleptogyra Marshall, 1988[1]
  1. ^ a ă â Hess H., Beck F., Gensler H., Kano Y., Kiel S. & Haszprunar G. (2008). "Microanatomy, shell structre and molecular phylogeny of Leptogyra, Xyleptogyra and Leptogyropsis (Gastropoda: Neomphalida: Melanodrymiidae) from sunken wood ". Journal of Molluscan Studies 74(4): 383-401. doi:10.1093/mollus/eyn030.
07897-melanodrymiidae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)