User Tools

Site Tools


07899-calliostoma-jeanneae-la-gi

Calliostoma jeanneae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. jeanneae
Danh pháp hai phần
Calliostoma jeanneae
Clench & Turner, 1960

Calliostoma jeanneae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma jeanneae Clench & Turner, 1960. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma jeanneae tại Wikispecies
07899-calliostoma-jeanneae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)