User Tools

Site Tools


07900-bathyfautor-multispinosum-la-gi

Bathyfautor multispinosus
Bathyfautor multispinosus 001.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Bathyfautor
Loài (species) B. multispinosus
Danh pháp hai phần
Bathyfautor multispinosus
(Schepman, 1908)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Bathyfautor multispinosum sic
  • Calliostoma multispinosum Schepman, 1908 (original description)

Bathyfautor multispinosus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Bathyfautor multispinosum (Schepman, 1908). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Bathyfautor multispinosum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Bathyfautor multispinosus tại Wikimedia Commons

07900-bathyfautor-multispinosum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)