User Tools

Site Tools


07901-calliotropis-ericius-la-gi

Calliotropis ericius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. ericius
Danh pháp hai phần
Calliotropis ericius
Vilvens, 2006[1]

Calliotropis ericius là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens. 2006. Novapex Volume: 7 Issue: 2-3 Pages: 55-70. World Register of Marine Species, accessed ngày 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliotropis ericius Vilvens, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis ericius tại Wikispecies
07901-calliotropis-ericius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)