User Tools

Site Tools


07902-diodora-minuta-la-gi

Diodora minuta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Diodorini
Chi (genus) Diodora
Loài (species) D. minuta
Danh pháp hai phần
Diodora minuta
(Lamarck, 1822)

Diodora minuta là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Diodora minuta (Lamarck, 1822). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Diodora minuta tại Wikispecies
07902-diodora-minuta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)