User Tools

Site Tools


07911-mirachelus-urueuauau-la-gi

Mirachelus urueuauau
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Mirachelus
Loài (species) M. urueuauau
Danh pháp hai phần
Mirachelus urueuauau
Absalao, 2009[1]

Mirachelus urueuauau là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Absalao (2009). American Malacological Bulletin 27: 133-140. World Register of Marine Species, accessed 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Mirachelus urueuauau Absalao, 2009. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 10 năm 2010.
07911-mirachelus-urueuauau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)