User Tools

Site Tools


07912-osteopelta-mirabilis-la-gi

Osteopelta mirabilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Osteopeltidae
Chi (genus) Osteopelta
Loài (species) O. mirabilis
Danh pháp hai phần
Osteopelta mirabilis
Marshall, 1987[1]

Osteopelta mirabilis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Osteopeltidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Liên kết ngoài

Chatham Rise and off the Chatham Islands, New Zealand[1]

  1. ^ a ă Marshall B. A.(1987). "Osteopeltidae (Mollusca:Gastropoda): A new family of limpets associated with whalebone in the deep-sea". Journal of Molluscan Studies 53(2): 121-127. doi:doi:10.1093/mollus/53.2.121.
  2. ^ Osteopelta mirabilis Marshall, 1987. World Register of Marine Species, truy cập 9 tháng 4 năm 2010.


Bản mẫu:Osteopeltidae-stub

07912-osteopelta-mirabilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)