User Tools

Site Tools


07915-calliostoma-xylocinnamomum-la-gi

Calliostoma xylocinnamomum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. xylocinnamomum
Danh pháp hai phần
Calliostoma xylocinnamomum
Vilvens, 2005[1]

Calliostoma xylocinnamomum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Vilvens. 2005. Novapex 6(1-2): 1-17. World Register of Marine Species, accessed ngày 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Calliostoma xylocinnamomum Vilvens, 2005. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma xylocinnamomum tại Wikispecies
07915-calliostoma-xylocinnamomum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)