User Tools

Site Tools


07916-calliostoma-javanicum-la-gi

Calliostoma javanicum
Calliostoma javanicum shell.jpg

Apertural and umbilical view of the vỏ ốc Calliostoma javanicum.

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. javanicum
Danh pháp hai phần
Calliostoma javanicum
(Lamarck, 1822)

Calliostoma javanicum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Phân bố
  • 2 Miêu tả
  • 3 Môi trường sống
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo

Độ dài vỏ lớn nhất ghi nhận được là 35 mm.[2]

Độ sâu nhỏ nhất ghi nhận được là 1 m.[2] Độ sâu lớn nhất ghi nhận được là 97 m.[2]

  1. ^ Calliostoma javanicum (Lamarck, 1822). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ a ă â Welch J. J. (2010). "The "Island Rule" and Deep-Sea Gastropods: Re-Examining the Evidence". PLoS ONE 5(1): e8776. doi:10.1371/journal.pone.0008776.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma javanicum tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma javanicum tại Wikimedia Commons

07916-calliostoma-javanicum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)