User Tools

Site Tools


07917-bathyfautor-coriolis-la-gi

Bathyfautor coriolis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Bathyfautor
Loài (species) B. coriolis
Danh pháp hai phần
Bathyfautor coriolis
Marshall, 1995

Bathyfautor coriolis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Bathyfautor coriolis Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Bathyfautor coriolis tại Wikispecies
07917-bathyfautor-coriolis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)