User Tools

Site Tools


07918-calliotropis-eltanini-la-gi

Calliotropis eltanini
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. eltanini
Danh pháp hai phần
Calliotropis eltanini
Dell, 1990 [1]

Calliotropis eltanini là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Dell, R. K. 1990. Antarctic Mollusca, with special reference to the fauna of the Ross Sea. Royal Society of New Zealand Bulletin 27: iv + 311 pp
  2. ^ Calliotropis eltanini Dell, 1990. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis eltanini tại Wikispecies
07918-calliotropis-eltanini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)