User Tools

Site Tools


07921-tennessine-la-gi

Tennessine,  117Ts
Tính chất chung
Tên, ký hiệu tennessine, Ts
Phiên âm ten-nơ-sin
Hình dạng á kim
Tennessine trong bảng tuần hoàn
Số nguyên tử (Z) 117
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar) [294]
Phân loại không rõ
Nhóm, phân lớp 17, p
Chu kỳ Chu kỳ 7
Cấu hình electron có lẽ [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p5
(dự đoán)

mỗi lớp

2, 8, 18, 32, 32, 18, 7
(dự đoán)
Tính chất vật lý
Tính chất nguyên tử
Trạng thái ôxy hóa −1, +1, +3, +5 (dự đoán)[1]
Bán kính liên kết cộng hóa trị 165 (ước lượng)[2] pm
Thông tin khác
Số đăng ký CAS 54101-14-3
Đồng vị ổn định nhất
Bài chính: Đồng vị của tennessine

Tennessine là tên gọi nguyên tố hóa học với ký hiệu Ts và số nguyên tử 117. Nó là nguyên tố được phát hiện gần đây nhất với chỉ có 6 nguyên tử được phát hiện ở phòng thí nghiệm Nga-Mỹ tại Dubna, tỉnh Moskva, Nga, năm 2009–2010.[3][4] Mặc dù nó nằm ở vị trí nguyên tố nặng nhất của nhóm halogen, chưa có dữ liệu thí nghiệm để chứng minh tính chất tương tự của nó với các nguyên tố nhẹ hơn trong nhóm như astatin hay iốt.

Phát hiện[sửa | sửa mã nguồn]

Tháng 1 năm 2010, các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm phản ứng hạt nhân Flerov (Flerov Laboratory of Nuclear Reactions) thông báo nội bộ[4] rằng họ đã thành công khi phát hiện phân rã của nguyên tố mới với Z=117 từ các phản ứng:

4820Ca + 24997Bk297117Ts* → 294117Ts + 3 10n
4820Ca + 24997Bk297117Ts* → 293117Ts + 4 10n

Chỉ có sáu nguyên tử được tổng hợp từ hai đồng vị bên cạnh, không có phân rã để biết các đồng vị của các nguyên tố nhẹ hơn. Các kết quả của họ được công bố vào ngày 9 tháng 4 năm 2010.[5]

Đặt tên[sửa | sửa mã nguồn]

Nguyên tố có số nguyên tử 117 theo dự đoán của Mendeleev là eka-astatin (xem thuật ngữ 'eka'). Tên ununsepti là tên gọi theo hệ thống được dùng để đặt tên tạm thời cho các nguyên tố mới được phát hiện cho đến khi việc phát hiện được IUPAC công nhận, và quyết định đặt tên. Thông thường, tên gọi được chọn theo đề xuất của người (nhóm) phát hiện.

Theo các hướng dẫn hiện hành của IUPAC, tên của tất cả các nguyên tố mới phải có tiếp hậu tố là "-ium", có nghĩa là tên gọi đối với ununseptium có thể là -ium, chứ không thể là -ine trong trường hợp nó có thuộc nhóm halogen hay không.[6]

Phương tiện liên quan tới Ununseptium tại Wikimedia Commons

  1. ^ Haire, Richard G. (2006). “Transactinides and the future elements”. Trong Morss; Edelstein, Norman M.; Fuger, Jean. The Chemistry of the Actinide and Transactinide Elements (ấn bản 3). Dordrecht, Hà Lan: Springer Science+Business Media. tr. 1724. ISBN 1-4020-3555-1. 
  2. ^ Chemical Data. Ununseptium - Uus, Hội Hóa học Hoàng gia
  3. ^ Element 117 discovered at physicstoday.org
  4. ^ a ă Recommendations: 31st meeting, PAC for Nuclear Physics
  5. ^ Yu. Ts. Oganessian et al., Synthesis of a New Element with Atomic Number Z=117, Phys. Rev. Lett. 104, 142502 (2010). DOI: 10.1103/PhysRevLett.104.142502.
  6. ^ Koppenol, W. H. (2002). “Naming of new elements (IUPAC Recommendations 2002)” (PDF). Pure and Applied Chemistry 74: 787. doi:10.1351/pac200274050787. 
07921-tennessine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)