User Tools

Site Tools


07926-perrinia-cecileae-la-gi

Perrinia cecileae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Perrinia
Loài (species) P. cecileae
Danh pháp hai phần
Perrinia cecileae
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Perrinia cecileae là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Perrinia cecileae Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
07926-perrinia-cecileae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)