User Tools

Site Tools


07927-osteopelta-la-gi

Osteopelta
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Lepetelloidea
Họ (familia) Osteopeltidae
Chi (genus) Osteopelta
Marshall, 1987[1]

Osteopelta là một chi ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biểns trong family Osteopeltidae.[2]

Các loài trong chi Osteopelta gồm có:

  • Osteopelta ceticola Warén, 1989[3]
  • Osteopelta mirabilis Marshall, 1987[4]
  1. ^ Marshall B. A.(1987). "Osteopeltidae (Mollusca:Gastropoda): A new family of limpets associated with whalebone trong deep-sea". Journal of Molluscan Studies 53(2): 121-127. doi:10.1093/mollus/53.2.121.
  2. ^ Osteopelta Marshall, 1987. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  3. ^ Osteopelta ceticola Warén, 1989. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  4. ^ Osteopelta mirabilis Marshall, 1987. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.


Bản mẫu:Osteopeltidae-stub

07927-osteopelta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)