User Tools

Site Tools


07928-leptogyra-costellata-la-gi

Leptogyra costellata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Melanodrymiidae
Chi (genus) Leptogyra
Loài (species) L. costellata
Danh pháp hai phần
Leptogyra costellata
Warén & Bouchet, 2009[1]

Leptogyra costellata là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Melanodrymiidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo

Loài này hiện diện ở miệng phun thủy nhiệt vùng nước sâu sông Congo.[1]

  1. ^ a ă Warén A. & Bouchet P. (2009). "New gastropods from deep-sea hydrocarbon seeps off West Africa". Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 56(23): 2326-2349. doi:10.1016/j.dsr2.2009.04.013
  2. ^ Hess H., Beck F., Gensler H., Kano Y., Kiel S. & Haszprunar G. (2008). "Microanatomy, shell structre and molecular phylogeny of Leptogyra, Xyleptogyra and Leptogyropsis (Gastropoda: Neomphalida: Melanodrymiidae) from sunken wood ". Journal of Molluscan Studies 74(4): 383-401. doi:10.1093/mollus/eyn030.
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogyra costellata tại Wikispecies
07928-leptogyra-costellata-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)