User Tools

Site Tools


07930-bathyfautor-caledonicum-la-gi

Bathyfautor caledonicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Bathyfautor
Loài (species) B. caledonicus
Danh pháp hai phần
Bathyfautor caledonicus
Marshall, 1995
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Bathyfautor caledonicum sic

Bathyfautor caledonicus là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Bathyfautor caledonicum Marshall, 1995. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Bathyfautor caledonicum tại Wikispecies
07930-bathyfautor-caledonicum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)