User Tools

Site Tools


07941-perrinia-docili-la-gi

Perrinia docili
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Perrinia
Loài (species) P. docili
Danh pháp hai phần
Perrinia docili
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Perrinia docili là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Perrinia docili Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 10 năm 2010.
07941-perrinia-docili-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)