User Tools

Site Tools


07942-ctenopelta-porifera-la-gi

Ctenopelta porifera
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Ctenopelta
Loài (species) C. porifera
Danh pháp hai phần
Ctenopelta porifera
Warén & Bouchet, 1993

Ctenopelta porifera là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Peltospiridae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Ctenopelta porifera Warén & Bouchet, 1993. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Ctenopelta porifera tại Wikispecies
07942-ctenopelta-porifera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)