User Tools

Site Tools


07944-calliotropis-echidnoides-la-gi

Calliotropis echidnoides
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. echidnoides
Danh pháp hai phần
Calliotropis echidnoides
Vilvens, 2007

Calliotropis echidnoides là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis echidnoides Vilvens, 2007. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis echidnoides tại Wikispecies
07944-calliotropis-echidnoides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)