User Tools

Site Tools


07946-diodora-listeri-la-gi

Diodora listeri
Diodora listeri001.jpg

Diodora listeri

Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Phân họ (subfamilia) Emarginullinae
Tông (tribus) Diodorini
Chi (genus) Diodora
Loài (species) D. listeri
Danh pháp hai phần
Diodora listeri
(d'Orbigny, 1842)

Diodora listeri là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Diodora listeri (d’Orbigny, 1847). World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Diodora listeri tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Diodora listeri tại Wikimedia Commons

07946-diodora-listeri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)