User Tools

Site Tools


07956-calliostoma-virescens-la-gi

Calliostoma virescens
Calliostoma virescens 002.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Calliostoma
Loài (species) C. virescens
Danh pháp hai phần
Calliostoma virescens
Coen, 1933

Calliostoma virescens là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Hình ảnh
  • 4 Chú thích
  • 5 Tham khảo
  1. ^ Calliostoma virescens Coen, 1933. World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliostoma virescens tại Wikispecies

Phương tiện liên quan tới Calliostoma virescens tại Wikimedia Commons

07956-calliostoma-virescens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)