User Tools

Site Tools


07957-calliotropis-echidna-la-gi

Calliotropis echidna
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Calliotropidae
Chi (genus) Calliotropis
Loài (species) C. echidna
Danh pháp hai phần
Calliotropis echidna
Jansen, 1994

Calliotropis echidna là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliotropidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Calliotropis echidna Jansen, 1994. World Register of Marine Species, truy cập 18 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Calliotropis echidna tại Wikispecies
07957-calliotropis-echidna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)