User Tools

Site Tools


07958-macrochisma-sinensis-la-gi

Macrochisma sinensis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Fissurelloidea
Họ (familia) Fissurellidae
Chi (genus) Macrochisma
Loài (species) M. sinensis
Danh pháp hai phần
Macrochisma sinensis
A. Adams, 1855

Macrochisma sinensis là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Fissurellidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Macrochisma sinensis A. Adams, 1855. World Register of Marine Species, truy cập 19 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Macrochisma sinensis tại Wikispecies
07958-macrochisma-sinensis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)