User Tools

Site Tools


07967-leptogyra-verrilli-la-gi

Leptogyra verrilli
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Melanodrymiidae
Chi (genus) Leptogyra
Loài (species) L. verrilli
Danh pháp hai phần
Leptogyra verrilli
Bush, 1897

Leptogyra verrilli là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Melanodrymiidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Hess H., Beck F., Gensler H., Kano Y., Kiel S. & Haszprunar G. (2008). "Microanatomy, shell structre and molecular phylogeny of Leptogyra, Xyleptogyra and Leptogyropsis (Gastropoda: Neomphalida: Melanodrymiidae) from sunken wood ". Journal of Molluscan Studies 74(4): 383-401. doi:10.1093/mollus/eyn030.
  • Dữ liệu liên quan tới Leptogyra verrilli tại Wikispecies
07967-leptogyra-verrilli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)