User Tools

Site Tools


07970-astele-similare-la-gi

Astele similare
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) nhánh Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Trochoidea
Họ (familia) Calliostomatidae
Phân họ (subfamilia) Calliostomatinae
Chi (genus) Astele
Loài (species) A. similare
Danh pháp hai phần
Astele similare
(Reeve, 1863)
Danh pháp đồng nghĩa[1]
  • Calliostoma excellens Thiele, 1930
  • Zizyphinus similare Reeve, 1863

Astele similare là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Calliostomatidae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ a ă Astele similare (Reeve, 1863). World Register of Marine Species, truy cập 22 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Astele Similare tại Wikispecies
07970-astele-similare-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)