User Tools

Site Tools


07975-nihoni-la-gi

Nihoni,  113Nh
Tính chất chung
Tên, ký hiệu nihoni, Nh
Phiên âm ni-hô-ni
Hình dạng không rõ
Nihoni trong bảng tuần hoàn
Số nguyên tử (Z) 113
Khối lượng nguyên tử chuẩn (Ar) [286]
Phân loại   không rõ, có lẽ kim loại dở
Nhóm, phân lớp 13, p
Chu kỳ Chu kỳ 7
Cấu hình electron [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p1
(dự đoán)[1]

mỗi lớp

2, 8, 18, 32, 32, 18, 3
(dự đoán)
Tính chất vật lý
Trạng thái vật chất rắn dự đoán[1][2][3]
Nhiệt độ nóng chảy 700 K ​(430 °C, ​810 (dự đoán)[1] °F)
Nhiệt độ sôi 1 400 K ​(1 100 °C, ​2 000 (dự đoán)[1][2] °F)
Mật độ 18 (dự đoán)[1] g·cm−3 (ở 0 °C, 101.325 kPa)
Nhiệt lượng nóng chảy 7,61 (ngoại suy)[3] kJ·mol−1
Nhiệt bay hơi 130 (dự đoán)[2] kJ·mol−1
Tính chất nguyên tử
Trạng thái ôxy hóa 1, 2, 3, 5 (dự đoán)[1]
Năng lượng ion hóa Thứ nhất: 704,9 (dự đoán)[1] kJ·mol−1
Thứ hai: 1 775,3–1 871,8 (dự đoán)[3] kJ·mol−1
Bán kính cộng hoá trị thực nghiệm: 170 (dự đoán)[1] pm
Bán kính liên kết cộng hóa trị 172–180 (ngoại suy)[3] pm
Thông tin khác
Số đăng ký CAS 54084-70-7
Lịch sử
Đặt tên Nihon (Nhật Bản trong tiếng Nhật)
Phát hiện RIKEN (2004)
Joint Institute for Nuclear Research và Phong thì nghiệm Quốc gia Lawrence Livermore (2003)
Đồng vị ổn định nhất
Bài chính: Đồng vị của nihoni
iso NA Chu kỳ bán rã DM DE (MeV) DP
286Nh syn 20 s α 9,63 282Rg
285Nh syn 5,5 s α 9,74, 9,48 281Rg
284Nh syn 0,48 s α 10,00 280Rg
283Nh syn 0,10 s α 10,12 279Rg
282Nh syn 70 ms α 10,63 278Rg
278Nh syn 0,24 ms α 11,68 274Rg

Nihoni là tên gọi của nguyên tố hóa học với ký hiệu là Nh và số hiệu nguyên tử 113.

Nó nằm ở vị trí nguyên tố nặng nhất của nhóm 13 (IIIA) mặc dù đồng vị ổn định đầy đủ chưa được xác định để cho phép thực hiện các thí nghiệm xác định vị trí của nó. Nó là nguyên tố hoá học tổng hợp trong phòng thí nghiệm và chưa được tìm thấy tồn tại ở tự nhiên.

Được phát hiện lần đầu vào năm 2003 trong phân rã của ununpenti (thực hiện bởi một viện nghiên cứu hạt nhân ở Dubna, Nga), và được tổng hợp trực tiếp năm 2004 bởi viện nghiên cứu RIKEN. Chỉ có 14 nguyên tử nihoni đã được quan sát cho đến ngày nay. Đồng vị tồn tại lâu nhất đã được biết là 286Uut có chu kỳ bán rã vào khoảng 20 giây, cho phép tiến hành các thí nghiệm hóa đầu tiên để nghiên cứu các tính chất hóa học của nó. Vào tháng 12 năm 2015, IUPAC và Liên đoàn Quốc tế về Vật lý Thuần túy và Ứng dụng (IUPAP) đã công nhận các yếu tố của nguyên tố này và phân công cho viện nghiên cứu RIKEN ưu tiên nghiên cứu cho khám phá này.

Nihonium là tên gọi được IUPAC đề xuất cho nguyên tố có số hiệu 113, thay thế cho tên gọi tạm thời là ununtri.

Ngày 12 tháng 8 năm 2012, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nishina RIKEN vì khoa học máy gia tốc tại Nhật Bản đã tuyên bố tổng hợp nguyên tố 113 bằng cách va chạm các hạt nhân kẽm (mỗi hạt nhân có 30 proton) vào một lớp bitmut mỏng (có 83 proton).[4] Tháng 12 năm 2015, IUPAC công nhận nguyên tố này và công cho RIKEN là nhà khám phá đầu tiên.[5] Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhóm nhà vật lý học châu Á sẽ đặt tên nguyên tố mới.[4]

Nhóm Tên quốc tế được đề nghị Tên Việt hóa Từ nguyên
RIKEN Japonium[6] Japoni Nhật Bản (quốc tịch của nhóm)
Rikenium[6] Rikeni RIKEN (học viện của nhóm)
Nishinanium[7] Nishinani Nishina Yoshio (nhà vật lý học người Nhật)
07975-nihoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)