User Tools

Site Tools


07981-vaceuchelus-pagoboorum-la-gi

Vaceuchelus pagoboorum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Seguenzioidea
Họ (familia) Chilodontidae
Chi (genus) Vaceuchelus
Loài (species) V. pagoboorum
Danh pháp hai phần
Vaceuchelus pagoboorum
Poppe, Tagaro & Dekker, 2006[1]

Vaceuchelus pagoboorum là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Chilodontidae.[2]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Tham khảo
  • 4 Liên kết ngoài
  1. ^ Poppe, Tagaro & Dekker. 2006. Visaya Supplement: Supplement 2 Pages: 3-228. World Register of Marine Species, accessed 18 tháng 4 năm 2010.
  2. ^ Vaceuchelus pagoboorum Poppe, Tagaro & Dekker, 2006. World Register of Marine Species, truy cập 1 tháng 10 năm 2010.
07981-vaceuchelus-pagoboorum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)