User Tools

Site Tools


07982-fucaria-mystax-la-gi

Fucaria mystax
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Mollusca
Lớp (class) Gastropoda
(không phân hạng) clade Vetigastropoda
Liên họ (superfamilia) Neomphaloidea
Họ (familia) Peltospiridae
Chi (genus) Fucaria
Loài (species) F. mystax
Danh pháp hai phần
Fucaria mystax
Warén & Bouchet, 2001

Fucaria mystax là một loài ốc biển, là động vật thân mềm chân bụng sống ở biển thuộc họ Peltospiridae.[1]

Mục lục

  • 1 Miêu tả
  • 2 Phân bố
  • 3 Chú thích
  • 4 Tham khảo
  1. ^ Fucaria mystax Warén & Bouchet, 2001. World Register of Marine Species, truy cập 11 tháng 4 năm 2010.
  • Dữ liệu liên quan tới Fucaria mystax tại Wikispecies
07982-fucaria-mystax-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)